Kiếm Thế Hỏa Phụng

Tuyệt Đỉnh PK 1-1 |Chuỗi Liên Server Tháng 02 | Tuần 03

Ngày đánh Thời gian đánh Máy chủ giao hữu
18/02/2021 19h30 Toàn bộ máy chủ
19/02/2021 19h30 Toàn bộ máy chủ
20/02/2021 19h30 Toàn bộ máy chủ
21/02/2021 19h30 Toàn bộ máy chủ

Hình thức thi đấu

 • Loạn Chiến Môn Phái

Các mốc thời gian quan trọng

 • 12h00 18/02 tiến hành mở máy chủ Đấu Trường 03 (Copy ngày 18 dữ liệu đánh luôn cho ngày 19,20,21/02)
 • 19h30 mở báo danh Loạn Chiến Môn Phái (tại chưởng môn Phái)
 • 20h00 bắt đầu trận đấu
 • 21h00 kết thúc trận đấu

Lưu ý

 • Chỉ có 2 gói quà là quà Quán Quân và Quà Tham Gia, sẽ có quà ngẫu nhiên dành cho nhân sĩ tham gia đủ trận
 • Quà Tham Gia phải tham gia đủ 2 trận mới được nhận
 • Giới Hạn Chỉ Vô Nguyên 03 mới có thể tham gia nếu trên Vô Nguyên 03 khi vào GAME Vô Nguyên sẽ về 03 cũng có thể tham gia
 • Tính năng bạn đồng hành sẽ không có tác dụng, hiệu ứng Ấn Tín chỉ giới hạn ở mức Thừa Tướng, nếu bạn có trên Thừa Tướng thì chỉ số chỉ bằng Thứa Tướng, Trang Bị Thú Cưỡi sẽ ở mức như các SS và SSS
 • Quan Ấn Lãnh Thổ và Ấn Tín có tác dụng trong giao tranh lần này
 • Quà Quán Quân phải đoạt Quán Quân người chiến thắng Chung Kết mới được nhận
 • Phần thưởng cho một lần chiến thắng là 1 Huyền Long Ấn (nếu đã có Huyền Long Ấn sẽ quy đổi ra 222 Mảnh Huyền Long Ấn) và phần thưởng cho nhân vật tham gia đủ 2 trận là 50 Mảnh Ghép Huyền Long Ấn và 1 Mảnh Ghép Tâm Pháp Tàng Quyển
 • Phần thưởng quán quân 1 nhân vật chỉ được nhận 1 lần nếu có chiến thắng lần 2 cũng chỉ nhận được duy nhất 1 lần
 • Trong quá trình diễn ra quyết định BTC là quyết định cuối cùng, nếu có xảy ra sự cố mạng khi đang thi đấu sẽ tạm dừng toàn bộ trận đấu
 • Khi đang tham gia Loạn Chiến không thể thay đổi Môn Phái (Tu Luyện Châu và Phụ Tu Phái sẽ khóa không cho sử dụng từ 20h00 đến 21h00)
 • Trong quá trình chiến đấu bị disconnect sẽ không thể vào lại được
 • Nếu đọc không hiểu vui lòng nhắn tin đến chúng tôi
 • Nếu có tranh chấp quyết định của BTC là quyết định cuối cùng, bạn có thể tham gia hoặc không nếu tham gia là bạn tuân theo luật BTC
 • Bài viết sẽ cập nhật nội dung liên tục cho tới khi thi đấu nhân sĩ vui lòng theo dõi liên tục