Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Tuyệt Đỉnh PK 1-1 | Liên Server Tháng 01-2021

21-01-21 05:24:00

Ngày đánh Thời gian đánh Máy chủ giao hữu
30/01/2021 19h30 Toàn bộ máy chủ
01/02/2021 19h30 Toàn bộ máy chủ

Hình thức thi đấu

 • Loạn Chiến Môn Phái

Các mốc thời gian quan trọng

 • 12h00 30/01 tiến hành mở máy chủ Đấu Trường 03 (Copy ngày 30 dữ liệu đánh luôn cho ngày 26/01)
 • 19h30 mở báo danh Loạn Chiến Môn Phái (tại chưởng môn Phái)
 • 20h00 bắt đầu trận đấu
 • 21h00 kết thúc trận đấu

Lưu ý

 • Chỉ có 2 gói quà là quà Quán Quân và Quà Tham Gia
 • Quà Tham Gia phải tham gia đủ 2 trận mới được nhận
 • Quan Ấn Lãnh Thổ và Ấn Tín có tác dụng trong giao tranh lần này
 • Quà Quán Quân phải đoạt Quán Quân người chiến thắng Chung Kết mới được nhận
 • Phần thưởng cho một lần chiến thắng là 1 Huyền Long Ấn và phần thưởng cho nhân vật tham gia đủ 2 trận là 50 Mảnh Ghép Huyền Long Ấn và 111 Điểm Minh Phụng
 • Phần thưởng quán quân 1 nhân vật chỉ được nhận 1 lần nếu có chiến thắng lần 2 cũng chỉ nhận được duy nhất 1 lần
 • Trong quá trình diễn ra quyết định BTC là quyết định cuối cùng, nếu có xảy ra sự cố mạng khi đang thi đấu sẽ tạm dừng toàn bộ trận đấu
 • Khi đang tham gia Loạn Chiến không thể thay đổi Môn Phái (Tu Luyện Châu và Phụ Tu Phái sẽ khóa không cho sử dụng từ 20h00 đến 21h00)
 • Trong quá trình chiến đấu bị disconnect sẽ không thể vào lại được
 • Nếu đọc không hiểu vui lòng nhắn tin đến chúng tôi
 • Nếu có tranh chấp quyết định của BTC là quyết định cuối cùng, bạn có thể tham gia hoặc không nếu tham gia là bạn tuân theo luật BTC
 • Bài viết sẽ cập nhật nội dung liên tục cho tới khi thi đấu nhân sĩ vui lòng theo dõi liên tục

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook