Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Thưởng Nguyệt | Bản cập nhật Tháng 09/2020

20-09-20 10:14:28

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
 • Tên NPC: Nhan Như Ngọc.
 • Tọa độ tại: Phượng Tường 221/221.
 • Chức năng: Nhận thưởng Thưởng Nguyệt.
 • Thời gian bắt đầu Thưởng Nguyệt: 20h50 mỗi ngày – kéo dài trong 5 phút.
Phần thưởng nhận được khi
Thưởng Nguyệt
 • 1 Hồn Châu
 • 1 Vũ Hoa Thạch
 • 10 Kinh Nghiệm Đơn (Tiểu)
 • 5 Tiền xu
1 trong 3 phần ngẫu nhiên nhận thêm khi
Thưởng Nguyệt
 • 1 Lồng Đèn [XANH]
 • 1 Lồng Đèn [ĐỎ]
 • 1 Lồng Đèn [VÀNG]

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook