Kiếm Thế Hỏa Phụng

Thông báo TOP: Thời Gian Vượt Ải | Thời Quang Điện

Hạng Nhân vật Thời gian vượt ải Máy chủ
(Nhấn vào tên máy chủ để xem hình ảnh chi tiết thời gian)
1 BốKiem
BimBimBIm
ZxKẹoxZ
HuyXoiGa
XxXMrAndreeXxX
PyPyPy
12 phút 50 giây Ảo Phụng
2 TiffanyTran
ZxKẹoEmxZ
HeoSữaQuay
0o0Phương0o0
XaXuxThanhHoa
Cụtt
13 phút 30 giây Ảo Phụng
3 TàiNguyệtLinh
anhthu
PhamNhatDuy
zZMingCangZz
CrThiên
ConCòBéBé
24 phút 40 giây Ma Phụng

Chú ý

  • Toàn bộ chi tiết phần thưởng và thời gian phát quà xem tại: ĐÂY