Kiếm Thế Hỏa Phụng

Thông báo quan trọng về vấn đề FAN PAGE

Chúng tôi sẽ không yêu cầu các bạn cung cấp thông tin tài khoản PAGE cũ Kiếm Thế Hỏa Phụng đã mất quyền kiểm soát vì thế nếu cần hỗ trợ các bạn vui lòng vào theo đường link PAGE dưới đây
https://www.facebook.com/kiemthehoaphungnew
Lưu ý : Mọi thông tin từ Fan Page này https://www.facebook.com/kiemthehoaphung đều là giả mạo
Phân biệt kiemthehoaphung và kiemthehoaphungnew << đây là PAGE chuẩn của Kiếm Thế Hỏa Phụng Kính báo!!!