Kiếm Thế Hỏa Phụng

Thời gian Hoạt Động Kiếm Thế Hỏa Phụng

BOSS Hoàng Kim : 02h00 9h30 15h30 22h30
BOSS Tần Thủy Hoàng : 15h36 21h36
BOSS Hỏa Kỳ Lân : 00h30 2 tiếng tiếp theo ra 1 lần
BOSS Lục Chỉ Cầm Ma : 11h00 19h00
BOSS Thành Cát Tư Hãn : 10h00 14h00 18h00 21h00
BOSS Tứ Đại Ác Nhân : 12h00 20h00
BOSS Thiên Long Ác Ma : 09h00 17h00
BOSS Thông Thiên Tháp : 21h00
BOSS Long Hồn Sứ : 11h45 19h45
BOSS Tất Bú Tượng : 19h45
BOSS Sự Kiện VIP : 19h30
BOSS Kim Mao Sư Vương : 15h00
BOSS Môn Phái : 19h15 23h15
Sự Kiện Dập Lửa : 10h45 17h45
Sự Kiện Ingame Lửa Trại : 10h15 15h15 20h15
Sự Kiện Tri Ân : 22h15
Sự Kiện Hạt Huy Hoàng : 09h00 15h00 22h00
Sự Kiện Thi Đấu Môn Phái : Thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần 19h30
Tống Kim : 10h50 bắt đầu trận ngày mới 2 tiếng sẽ diễn ra tiếp 1 trận
Sự kiện kim tiền : 09h45 18h45

Hiện chúng tôi đang trong quá trình cập nhật lại toàn bộ hướng dẫn GAME do một số lỗi từ FORUM trước đã mất dữ liệu mong quý nhân sĩ thông cảm