Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Liên Server Tống Kim | Không Giới Hạn | Nhận Cực Phẩm

21-04-21 12:07:03

Thời gian và hình thức thi đấu

 • Chú ý phe tham gia như sau:
  Trận 14/04: ẢO (Tống) chiến MA (Kim)
  Trận 15/04: THANH (Tống) chiến MA (Kim)
  Trận 16/04: (Tống) chiến (Kim)
 • Các mốc thời gian chính:
  12h00 tiến hành sao chép dữ liệu sang Đấu Trường 03
  18h00 mở máy chủ Đấu Trường 03
  19h50 cho phép báo danh
  20h00 bắt đầu trận
  20h50 kết thúc trận
 • Hình thức chiến đấu PK Đại Chiến
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Phần thưởng tham gia đủ 2 trận sẽ nhận được 666 Cơ Linh, 333 Mảnh Huyền Long Ấn, 333 Mảnh Thứ Nguyên Tàng Quyển. Quyển Linh Bảo Mộc Hành, Quỳ Ngưu Bí Bảo
 • Tất cả phần thưởng 2 phe sẽ được x3
 • Vào nhầm Phe mà cố tình vẫn đánh trận cấm thi đấu mãi mãi
 • Các tính năng Uẩn Linh Ngựa, Bí Bảo sẽ không thêm tại Đấu Trường
 • Gian lận trong thi đấu cấm thi đấu mãi mãi
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Không giới hạn Vô Nguyên
 • Giải đấu giải trí vui vẻ không phân định thắng thua tham gia hết mình sẽ có cực phẩm quà tặng, tham gia hết mình nghĩa là đánh từ đầu trận đến cuối trận không treo

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook