Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Tâm Pháp Tàng Quyển | Vật Phẩm Đặc Thù

21-02-21 01:41:40

Tâm Pháp Tàng Quyển

Lưu ý

  • Chỉ nhận được khi tham gia các trận Liên Server
  • Tâm Pháp Tàng Quyển ghép bằng 20 Mảnh Tàng Quyển Tâm Pháp
  • Tính năng ai cũng sẽ sở hữu được nếu đi Liên Server chỉ cần tham gia là có
  • Sử dụng sẽ nhận được thêm 1 điểm tăng Hệ Thống Tâm Pháp
  • Giới hạn sử dụng thời điểm hiện tại 1 nhân vật chỉ được dùng 1 Quyển

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook