Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Sự Kiện | Lễ Hội Đền Hùng | Cập Nhật Tháng 4

20-04-20 04:01:03

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Lễ Hội Đền Hùng
Lang Liêu

Vị trí: Phượng Tường 223/218

Chức năng: Làm Bánh Chưng – Bánh Giầy

Kiếm Thế

Lễ Hội Đền Hùng
Vua Hùng

Vị trí: Phượng Tường 224/218

Chức năng: Dâng Hương

Chú ý: Chức năng Dâng Hương chỉ mở duy nhất trong ngày 20/04/2020

Kiếm Thế

Bánh Chưng

Chức năng: Sử dụng nhận thưởng sự kiện Lễ Hội Đền Hùng

Nguồn góc: Chế tạo tại NPC Lang Liêu tại Phượng Tường 223/218

Giới hạn: Mỗi nhân vật được sử dụng tối đa 75 Bánh Chưng

Kiếm Thế

Bánh Giầy

Chức năng: Sử dụng nhận thưởng sự kiện Lễ Hội Đền Hùng

Nguồn góc: Chế tạo tại NPC Lang Liêu tại Phượng Tường 223/218

Giới hạn: Mỗi nhân vật được sử dụng tối đa 75 Bánh Giầy

Kiếm Thế

Nồi Bánh

Chức năng: Sử dụng chế tạo Bánh Chưng – Bánh Giầy

Nguồn góc: Nhận được từ sự kiện nhận thưởng hàng ngày Mốc 6 tại Tu Luyện Châu

Kiếm Thế

Lá Gói

Chức năng: Sử dụng chế tạo Bánh Chưng – Bánh Giầy

Nguồn góc: Nhận được từ sự kiện trồng cây mỗi ngày

Kiếm Thế

Gạo Nếp

Chức năng: Sử dụng chế tạo Bánh Chưng – Bánh Giầy

Nguồn góc: Nhận được từ

 • Trồng Cây Mỗi Ngày
 • Tiêu Dao Cốc
 • Tống Kim
 • Nhận thưởng Online Mốc 6
 • Nhiệm Vụ Bí Cảnh
 • Bạch Hổ Đường
 • Loạn Chiến Môn Phái
 • Vận Tiêu
 • Bách Niên Thiên Lao
 • Đại Mạc Cổ Thành
 • Vạn Hoa Cốc
 • Thiên Cùng Quynh
 • Đào Chu Công Mộ Chủng
 • Truy Nã Hải Tặc
 • Kiếm Thế

  Đậu Xanh

  Chức năng: Sử dụng chế tạo Bánh Chưng – Bánh Giầy

  Nguồn góc: Nhận được từ sự kiện nhận thưởng hàng ngày Mốc 6 tại Tu Luyện Châu

  Kiếm Thế

  Giò Lụa

  Chức năng: Sử dụng chế tạo Bánh Chưng – Bánh Giầy

  Nguồn góc: Nhận được từ sự kiện nhận thưởng hàng ngày Mốc 6 tại Tu Luyện Châu

  Kiếm Thế

  Nhang Bái Tổ

  Chức năng: Dùng để Dâng Hương Vua Hùng vào ngày 20/04/2020

  Nguồn góc: Có cơ hội nhận được khi sử dụng Bánh Chưng – Bánh Giầy

  Phần thưởng mốc Huân Chương Chiến Công

  Mốc Phần thưởng
  Sử dụng 1 Bánh Chưng nhận được
  • 33 Nguyên Linh
  • 33 Mai Khôi Tửu
  • 333 Sao Đồng,Bạc,Vàng
  Sử dụng 1 Bánh Giầy nhận được
  • 333 Tinh Trần Khấu
  • 123 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn
  • 123 Ẩm Huyết Thạch
  • 33 Nguyên Linh
  • 33 Mai Khôi Tửu
  • 333 Sao Đồng,Bạc,Vàng
  Sử dụng đủ 75 Bánh Chưng và Bánh Giầy nhận được
  • 3333 Danh Bổ Lệnh
  • 1111 Tiến Cấp Lệnh
  • 4444 Tinh Trần Khấu
  • 2222 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn
  • 2222 Ẩm Huyết Thạch
  • 2222 Nguyên Linh
  • 2222 Mai Khôi Tửu
  • 22222 Sao Đồng,Bạc,Vàng
  • 3333 Tiền Xu
  • 666 Trùng Sinh Đơn
  • 999 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)

  Lưu ý

  • Thời gian kết thúc sự kiện vào lúc 23h59 20/04/2020
  • Nhang Bái Tổ chỉ duy nhất dùng được trong ngày 20/04/2020 nhân sĩ chú ý

  Hỗ Trợ
  Người Chơi

  Hành Trình
  FaceBook