Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Sự Kiên | Huân Chương Chiến Công | Cập Nhật Tháng 4

20-04-20 03:42:18

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Sứ Giả Sự Kiện
Độc Cô Cầu Bại

Vị trí: Phượng Tường 220/221

Chức năng: Sự Kiện Huân Chương Chiến Công

Kiếm Thế

Huân Chương Chiến Công

Chức năng: Dùng để Nộp tích lũy điểm tích lũy mốc Huân Chương Chiến Công tại NPC Sứ Giả Sự Kiện Độc Cô Cầu Bại tại Phượng Tường 220/221

Nguồn góc: Có tỷ lệ nhận được khi

 • Tiêu diệt NPC tại MAP Khu vực luyện công 115
 • MAP Tần Lăng 1 2 3 4
 • Phần thưởng mốc Huân Chương Chiến Công

  Mốc Phần thưởng
  3333
  • 999 Tiến Cấp Lệnh
  • 6666 Tinh Trần Khấu
  • 3333 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn
  • 3333 Ẩm Huyết Thạch
  • 3333 Nguyên Linh
  • 3333 Mai Khôi Tửu
  • 33333 Sao Đồng,Bạc,Vàng
  • 3333 Tiền Xu
  • 333 Trùng Sinh Đơn
  • 666 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
  6666
  • 999 Tiến Cấp Lệnh
  • 6666 Tinh Trần Khấu
  • 3333 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn
  • 3333 Ẩm Huyết Thạch
  • 3333 Nguyên Linh
  • 3333 Mai Khôi Tửu
  • 33333 Sao Đồng,Bạc,Vàng
  • 3333 Tiền Xu
  • 333 Trùng Sinh Đơn
  • 666 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
  • >

  9999
  • 999 Tiến Cấp Lệnh
  • 6666 Tinh Trần Khấu
  • 3333 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn
  • 3333 Ẩm Huyết Thạch
  • 3333 Nguyên Linh
  • 3333 Mai Khôi Tửu
  • 33333 Sao Đồng,Bạc,Vàng
  • 3333 Tiền Xu
  • 333 Trùng Sinh Đơn
  • 666 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)

  Lưu ý

  • Thời gian kết thúc sự kiện vào lúc 23h59 20/04/2020
  • 3 Mốc trên là mốc chính dự kiến sẽ cập nhật thêm các mốc dưới

  Hỗ Trợ
  Người Chơi

  Hành Trình
  FaceBook