Kiếm Thế Hỏa Phụng

Sát nhập một số máy chủ ngày 13/9

Sát nhập máy chủ
ĐOÀN THỊ – KIM
KIM PHỤNG – KIM LONG
Thời gian bảo trì sát nhập dự kiện : 14h00 đến 15h00 13/09/2017
Các nhân vật máy chủ KIM và KIM LONG vui lòng dùng đồng trên người mua thành tiền đồng may mắn tại Trân và nhận tất cả thư trước giờ sát nhập khi sát nhập nếu ai không làm như trên chúng tôi sẽ không đền bù đồng và item trong thư đã mất!!
Mọi thắc mắc xin vui lòng pm FaceBook Kiếm Thế Hỏa Phụng để hiểu rõ về sự kiện.

Kiếm Thế