Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Sát nhập 1 số máy chủ ngày 11/6

17-06-17 04:16:52

Sát nhập máy chủ
LONG TUYỀN THÔNTHIẾU LÂM
NGŨ ĐỘCTHÚY YÊN
Thời gian bảo trì sát nhập dự kiện : 14h00 đến 15h00 11/06/2017
Các nhân vật máy chủ THIẾU LÂMTHÚY YÊN vui lòng dùng đồng trên người mua thành tiền đồng may mắn tại Trân và nhận tất cả thư trước giờ sát nhập khi sát nhập nếu ai không làm như trên chúng tôi sẽ không đền bù đồng và item trong thư đã mất!!
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn tin đến FaceBook Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook