Kiếm Thế Hỏa Phụng

Phó Bản – Thời Quang Điện – Thách Thức Mới

Tương truyền Âm Dương Gia là phái nghiên cứu các nội dung thần bí như ngũ hành, tuần hoàn, bát quái … Và Âm Dương Thời Quang Điện là một trong những nơi thần bí nhất của Âm Dương Gia. Đại Tư Mệnh của Âm Dương Gia nắm quá khứ, Thiếu Tư Mệnh thì biết được tương lai, chỉ có Âm Dương Gia mới hiểu hết tuần hoàn của thiên đạo. Bởi vì lẽ đó nên từ đời Tần đến nay, rất nhiều kẻ muốn nắm giữ những bí ẩn nơi Âm Dương Thời Quang Điện để thay đổi số mệnh của mình.

Giới thiệu

 • Sức mạnh của các Ải ẩn chứa một sức mạnh tiềm ẩn nghe người đã từng bước vào Âm Dương Thời Quang Điện thuật lại tất cả hầu như chưa ai có thể đặt chân đến Tầng 5.
 • Thời gian tham gia vượt ải là 60 phút.
 • Nhân sĩ có thể tham gia vượt ải 03 lần/tuần
 • Thời gian cho phép báo danh vượt ải từ 20h00 – 23h00 mỗi ngày

Kiếm Thế

Bản đồ Âm Dương Thời Quang Điện

Điều kiện tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

NPC Lâm Phong Dương

 • Vị trí: Tàn Tích Cung A Phòng (237/237).
 • Chức năng: Mở cửa Thời Quang Điện.
 • Điều kiện tham gia:
  • Phải có Thời Quang Lệnh để tham gia.
Kiếm Thế
 • Điều kiện và cách nhận Thời Quang Lệnh:
  • Nhân vật phải có điểm Tài Phú trong Top 30 vào khung giờ nhận dưới đây
  • Khung giờ mở nhận Thời Quang Lệnh vào thứ 2 mỗi tuần từ 19h30 đến 20h00.
  • Mỗi nhân vật nhận được 3 Thời Quang Lệnh vào mỗi tuần thời gian Thời Quang Lệnh chỉ tồn tại 7 ngày tính từ khi nhận.
 • Nơi nhận: NPC Lâm Phong Dương tại Tàn Tích Cung A Phòng (237/237).
 • Thời gian nhận: mỗi ngày sẽ nhận được 1 Thời Quang Lệnh và điều kiện nhận phải có điểm Uy Danh trong Top 30 mỗi ngày và Online đủ 6 tiếng 1 ngày.
 • Lưu ý: Mỗi lần nhận được 01 Thời Quang Lệnh.

Phần thưởng

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Tiến Cấp Lệnh

 • Chức năng: Tiến Cấp trang bị.
 • Nguồn khóc tại Thời Quang Điện: Khi tiêu diệt các BOSS sẽ có phần thưởng là Bảo Rương (Đồng, Bạc, Vàng) mở sẽ có cơ hội nhận được.
 • Lưu ý: Tổ đội càng nhiều người quà càng hấp dẫn hơn.

Boss trong phó bản

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Boss tầng 01 Vương Di Phong

Xung quanh nhất nộ vì hồng nhan, ngăn chặn thành công Vương Di Phong biết thông tin Tiểu Nguyệt chết, tránh bi kịch tàn sát trong đêm.

Kiếm Thế

Boss tầng 02 Viên Thiên Canh

Ngược dòng lịch sử gặp thiếu nữ Võ Mị Nương, tiêu diệt Viên Thiên Canh, giải cứu Mị Nương.

Kiếm Thế

Boss tầng 03 Tiểu Thái Giám

Ngược dòng thời gian gặp mình lúc nhỏ, tiêu diệt Tiểu Thái Giám, bảo vệ Vương Gia.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Boss tầng 04 Tử Hiên, Trác Phi Phàm và Nạp Lan Chân

Vượt trận tâm ma cứu Dương Ảnh Phong đang bị nhốt, đánh bại Trác Phi Phàm, Tử Hiên, Na Lan Chân trong trận.

Kiếm Thế

Boss tầng 05 Đại Tư Mệnh

Tiêu diệt Đại Tư Mệnh rời khỏi Thời Quang Điện.