Kiếm Thế Hỏa Phụng

Nhiệm Vụ Kỹ Năng 110

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

  • 800 Ngũ Hành Hồn Thạch5 Thành Phẩm Tiêu Dao Cốc5 Thành Phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 

II.Hướng dẫn làm nhiệm vụ Kỹ Năng 110

  • Quay trở về Tân Thủ Thôn tìm gặp Đệ tử tiếp dẫn của môn phái bạn

  • Ấn phím F4 để mở bảng nhiệm vụ, chọn phần Kỹ năng cấp 110 để tiến hành làm nhiệm vụ, click vào tên npc màu vàng

  • Làm theo hướng dẫn, đến bước 2/5 giao nộp 800 Ngũ Hành Hồn Thạch

  • Làm theo hướng dẫn, đến bước 4/5 giao nộp  5 Thành Phẩm Tiêu Dao Cốc5 Thành Phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ

  • Làm tiếp để nhận bộ kỹ năng 110 cho phái bạn