Kiếm Thế Hỏa Phụng

[Nhiệm Vụ Bí Truyền] Mật Chỉ Thiên Lao (NEW)

I.Nhiệm Vụ Bí Truyền Mật Chỉ Thiên Lao

NPC Đối Thoại Nhiệm Vụ Giang Hồ

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
  • NPC Sự Kiện: Thất Tịch Kiếm.
  • Vị trí: Phượng Tường 220/218.
  • Chức năng: Nhiệm Vụ Bí Truyền Mật Chỉ Thiên Lao đối thoại với NPC hoàn thành các yêu cầu để nhận thưởng.
  • Chú ý: Nhiệm Vụ hiện tại chỉ mở duy nhất Mốc 1.
  • Phó bản liên quan: Bách Niên Thiên Lao (Lệnh bài Bách Niên Thiên Lao nhận được từ Nhận Quà Hàng Ngày Mốc 6).

Phần Thưởng Mật Chỉ Giang Hồ – 1

Tên vật phẩm Số lượng
Mật Chỉ Thiên Lao Phù 1
Trùng Sinh Đơn 111
Kinh Nghiệm Đơn (Đại) 111
Tiền Xu 111
Tàng Kiếm Kim Ấn 111
Tàng Kiếm Bảo Châu 111
Danh Bổ Lệnh 1111
Ẩm Huyết Thạch 1111
Thần Binh Vô Cực – Thiên Dẫn 1111

Ghi chú

  • Mật Chỉ Thiên Lao Phù sử dụng nhận được mật tịch Bí Truyền theo hệ phái lựa chọn

Lưu ý

  • Mọi thay đổi về phần thưởng trên nếu có, quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.
  • DOWNLOAD các cập nhật mới nhất tại kiemthehoaphung.com để cập nhật Nhiệm Vụ Bí Truyền Mật Chỉ Thiên Lao
  • Thắc mặc vui lòng liên hệ : FACEBOOK KIẾM THẾ HỎA PHỤNG