Kiếm Thế Hỏa Phụng

Nâng Cấp Vũ Khí Hỏa Phụng

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Rương Vũ Khí Hỏa Phụng
  • Nguồn góc: Nhận miễn phí tại NPC Kim Quang Đỉnh (Phượng Tường 220/220)
Kiếm Thế
Vũ Khí Hỏa Phụng
  • Nguồn góc: Nhận được khi sử dụng Rương Vũ Khí Hỏa Phụng
Kiếm Thế
Đá Huyền Thiết
  • Nguồn góc: Nhận được khi tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng
Kiếm Thế
Hỏa Phụng Tinh Hoa
  • Nguồn góc: Nhận được khi tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
  • Hướng dẫn nhận Vũ Khí: Sử dụng Rương Vũ Khí Hỏa Phụng và chọn Vũ Khí phù hợp với hệ phái của mình
  • Hướng dẫn Nâng Cấp: Đối thoại với NPC chọn dòng Nâng Cấp Vũ Khí Hỏa Phụng bỏ Vũ Khí vào nhấp đồng ý để xem chi tiết các nguyên liệu cần thêm vào để Nâng Cấp
  • Vũ Khí Hỏa Phụng: Chỉ được phép Nâng Cấp tối đa 6 OPT Vũ Khí các Cấp sau phải Chuyển Thế để được sỡ hữu