Kiếm Thế Hỏa Phụng

Nâng Cấp Ngựa

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Trứng Ngựa
  • Nguồn góc: Nhận được khi đạt 10 lần Trùng Sinh
Kiếm Thế
Thú Cưỡi
  • Nguồn góc: Nhận được khi sử dụng Trứng Ngựa/li>
Kiếm Thế
Tiền Xu
  • Nguồn góc: Nhận được khi tham gia các hoạt động GAME và Nạp Thẻ
Kiếm Thế
[Mảnh Ghép] Ngựa
  • Nguồn góc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng
Kiếm Thế
Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
  • Nguồn góc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng
Kiếm Thế
Căn Cốt Đơn
  • Nguồn góc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng
Kiếm Thế
Đầu Ngựa
  • Nguồn góc: Nhận được khi tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
  • Hướng dẫn nhận Thần Thú: Đối thoại với NPC chọn dòng Nâng Cấp Ngựa bỏ Trứng Ngựa vào nhấp đồng ý để chọn Thần Thú
  • Hướng dẫn Nâng Cấp: Đối thoại với NPC chọn dòng Nâng Cấp Ngựa Ngựa vào nhấp đồng ý để xem chi tiết các nguyên liệu cần thêm vào để Nâng Cấp khi Nâng Cấp thành công sẽ có những lựa chọn Thú Cưới mà mình yêu thích