Kiếm Thế Hỏa Phụng

Nâng Cấp Mặt Nạ

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Mặt Nạ Hàn Long Phục Hổ Quán
  • Nguồn góc: Nhận được khi đạt 50 lần Trùng Sinh
Kiếm Thế
[Mảnh Ghép] Mặt Nạ
  • Nguồn góc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng
Kiếm Thế
Dị Dung Thạch
  • Nguồn góc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
  • Hướng dẫn Nâng Cấp: Đối thoại với NPC chọn dòng Nâng Cấp Mặt Nạ và bỏ Mặt Hàn Long Phục Hổ Quán vào nhấp đồng ý để xem thêm các nguyên liệu cần thêm
  • Quá trình Nâng Cấp: Khi Mặt Nạ đạt tới Cấp tối đa sẽ tự Nâng lên các Mặt Nạ khác và làm tương tự Nâng Cấp như Mặt Nạ Hàn Long Phục Hổ Quán cho tới khi đạt Cấp tối đa
  • Mặt Nạ: Có 3 loại mặt nạ Hàn Long – Quân Lâm – Nhật Nguyệt