Kiếm Thế Hỏa Phụng

Mùa Đông Ấm Áp | Chuỗi Event Giáng Sinh Tháng 12

Mùa Đông Không Lạnh

 • Hoạt động diễn ra liên tục mỗi ngày trong tuần với thời gian chi tiết như sau:
Thời gian
11h00 – 14h00 19h00 – 22h00
 • Nội dung hoạt động: Vào mỗi khung giờ nhất định trong ngày, NPC Ông Già Noel sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại Tương Dương, Lâm An, Đại Lý. Nhân vật tìm đến NPC Ông Già Noel sẽ nhận được ngẫu nhiên các chiếc vớ đủ màu. Sau đó nhân vật chỉ cần tổ đội với nhân vật khác có chiếc vớ cùng màu với mình để nhận thưởng.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Cô Bé Bán Diêm

 • Vị trí: Phượng Tường 223/218.
 • Chức năng: Nhận phần thưởng Vớ Chứa Đầy Quà.

Nội dung hoạt động

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

NPC Ông Già Noel

Mỗi ngày từ 11h00 đến 14h0019h00 đến 22h00, nhân vật tìm NPC Ông Già Noel (xuất hiện ngẫu nhiên tại Tương Dương, Lâm An, Đại Lý) sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 trong 05 chiếc vớ đủ màu (khoá, hạn sử dụng 03 giờ).

Kiếm Thế

Vớ Hươu Kéo Xe (khoá, hạn sử dụng 03 giờ)

 • 05 loại Vớ nhận được từ NPC Ông Già Noel.
 • Mỗi nhân vật nhận tối đa 02 lần vớ đủ màu/ ngày (Vớ Hươu Kéo Xe/ Vớ Cây Noel/ Vớ Người Tuyết/ Vớ Nhung Đen/ Vớ Sọc Đỏ Trắng).
 • Mỗi lần nhận 01 vớ.

Kiếm Thế

Vớ Cây Noel (khoá, hạn sử dụng 03 giờ)

Kiếm Thế

Vớ Người Tuyết (khoá, hạn sử dụng 03 giờ)

Kiếm Thế

Vớ Nhung Đen (khoá, hạn sử dụng 03 giờ)

Kiếm Thế

Vớ Sọc Đỏ Trắng (khoá, hạn sử dụng 03 giờ)

Kiếm Thế
 • Sau khi nhận được vớ từ NPC Ông Già Noel, nhân vật tổ đội với 01 nhân vật khác có vớ giống mình.
 • Chủ tổ đội đến đối thoại với NPC Cô Bé Bán Diêm tại Phượng Tường 223/218, mỗi thành viên trong tổ đội (tối đa 02 người) sẽ nhận được 01 Vớ Chứa Đầy Quà (Khóa).

Kiếm Thế

Phần thưởng từ Vớ Chứa Đầy Quà

Ghi chú Phần thưởng

Nhấp chuột phải sử dụng Vớ Chứa Đầy Quà sẽ nhận được các phần thưởng bên cạnh
Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng 50 Vớ Chứa Đầy Quà.

 • 99 Tiền Xu
 • 33 Trùng Sinh Đơn
 • 33 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
 • 22 Ma Khí Đỉnh
 • 11 Dẫn Khí Đỉnh
 • 1 Hỗn Độn Thạch
 • 11 Dẫn Khí Đỉnh
 • 1111 Hồn Châu
 • 1111 Vũ Hoa Thạch