Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Liên Server Tống Kim | Không Giới Hạn | 16,17,18/05/2021

21-05-21 02:36:35

Thời gian và hình thức thi đấu

 • Chú ý phe tham gia như sau:
  Trận 16/05: ẢO (Tống) chiến MA (Kim)
  Trận 17/05: THANH (Tống) chiến ẢO (Kim)
  Trận 18/05: MA (Tống) chiến THANH (Kim)
 • Các mốc thời gian chính:
  12h00 tiến hành sao chép dữ liệu sang Đấu Trường 03
  18h00 mở máy chủ Đấu Trường 03
  20h20 cho phép báo danh
  20h30 bắt đầu trận
  21h20 kết thúc trận
 • Hình thức chiến đấu PK Đại Chiến
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Phần thưởng tham gia mỗi trận là 1 điểm tích lũy tống kim
 • Chiến thắng 1 lần sẽ được thêm 3 tích lũy tống kim
 • Vào nhầm Phe mà cố tình vẫn đánh trận cấm thi đấu mãi mãi
 • Gian lận trong thi đấu cấm thi đấu mãi mãi
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Không giới hạn Vô Nguyên
 • Giải đấu giải trí vui vẻ không phân định thắng thua tham gia hết mình sẽ có cực phẩm quà tặng, tham gia hết mình nghĩa là đánh từ đầu trận đến cuối trận không treo

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook