Kiếm Thế Hỏa Phụng

Lịch bảo trì định kỳ KIẾM THẾ HỎA PHỤNG

Chào các bạn,
Để máy chủ ổn định và không gặp lỗi trong quá trình tham gia của các bạn nên mỗi ngày chúng tôi sẽ bảo trì máy chủ 15 phút
Thời gian bảo trì : 23h59 đến 00h15

Kiếm Thế

Kính báo!!!