Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Huyền Long Ấn | Trang Bị Đặc Thù

21-02-21 01:50:52

Huyền Long Ấn

Lưu ý

  • Chỉ nhận được khi tham gia các trận Liên Server
  • Huyền Long Ấn có thể ghép khi có đủ 2222 Mảnh Ghép Huyền Long Ấn
  • Tính năng ai cũng sẽ sở hữu được nếu đi Liên Server chỉ cần tham gia là có
  • Chuột phải vào 2222 Mảnh Ghép Huyền Long Ấn để ghép Huyền Long Ấn
  • Phải có Ma Phụng Ấn – SSS ở hành trang mới có thể thao tác ghép Ấn

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook