Kiếm Thế Hỏa Phụng

[HOT] Tích Lũy Nạp Thẻ – Tháng 8 – Lần 3

⚡Sự Kiện Tích Lũy Nạp Thẻ Tháng 8⚡
✔️Thời gian bắt đầu : Sau bảo trì định kỳ 08h15 23/8
✔️Nội Dung :
NPC Sứ Giả Hoạt Động (Cổ Phong Hà) sẽ có dòng Nhận Quà Tích Lũy Tháng 8 yêu cầu phải đủ 500.000 điểm tích lũy mới được nhận để có được điểm các bạn phải nhận đồng nạp thẻ 1 điểm tương đương 1 VNĐ muốn đủ 500.000 VNĐ phải nạp đủ 500.000 VNĐ không bắt buộc phải nạp cùng 1 lúc 500.000 VNĐ có thể cộng dồn qua ngày.
✔️Lưu Ý : chỉ nhận đồng nạp thẻ mới có điểm tích lũy, nhận đồng ngày vàng sẽ không được điểm tích lũy
✔️Phần Quà Tích Lũy Tháng 8 Lần 3 :
600 Kinh Nghiệm Đơn Đại
300 Trùng Sinh Đơn
45000 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
45000 Căn Cốt Đơn
45000 Mảnh Ghép Ngựa
70 Đầu Ngựa
300 Tinh Thạch Kim Long
15000 Mảnh Ghép Mặt Nạ
15000 Dị Dung Thạch
2500 Tàng Kiếm Kim Ấn
2500 Tàng Kiếm Bảo Châu
15000 Danh Bổ Lệnh
Hỏa Phụng Ấn Cấp 8
Già Lam Kinh Cấp 8
1 Rương Trang Bị PET 6(Ngẫu Nhiên)

✔️Mọi chi tiết thắc mắc vui long pm FaceBook Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế