Kiếm Thế Hỏa Phụng

[HOT] Khuyến mãi nhân 3 nạp thẻ 13/06

Bổn trang xin thông báo khuyến mãi nhân 3 nạp thẻ
Thời gian : 08h15 – 23h59 13/06
Lưu ý : chỉ áp dụng x3 với Tiền Xu và Đồng
Nạp bằng hình thức chuyển khoản ATM nhận x6 Tiền Xu và Đồng
Kính báo!!!