Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hoàn tất sát nhập Thiết Phụng – Vũ Phụng

Hoàn tất sát nhập máy chủ
THIẾT PHỤNG – VŨ PHỤNG
Người chơi máy chủ THẾ PHỤNG đăng nhập game bằng máy chủ THIẾT PHỤNG
Người chơi máy chủ VŨ PHỤNG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 19/09

Kiếm Thế