Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Hoàn tất sát nhập Hồng Phụng – Nhu Phụng

19-01-19 03:00:58

Hoàn tất sát nhập máy chủ
Người chơi máy chủ NHU PHỤNG đăng nhập game bằng máy chủ HỒNG PHỤNG
Người chơi máy chủ NHU PHỤNG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 03/02

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook