Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Hoàn tất sát nhập một số máy chủ ngày 18/12

19-12-19 01:08:19

Đã hoàn tất sát nhập 4 máy chủ:
Ái Phụng – Ân Phụng – Bá Phụng – Triều Phụng

Cụ thể sau sát nhập như sau:
Ân Phụng – Bá Phụng – Triều Phụng đăng nhập trờ chơi bằng máy chủ Ái Phụng
Ân Phụng – Bá Phụng – Triều Phụng nhắn tin đến FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng nhận quà hỗ trợ sát nhập chỉ tiếp nhận phát quà cho tới ngày 24/12

Kiếm Thế

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook