Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hoàn tất sát nhập máy chủ Chu Phụng – Nhã Phụng

Hoàn tất sát nhập máy chủ
Người chơi máy chủ NHÃ PHỤNG đăng nhập game bằng máy chủ CHU PHỤNG
Người chơi máy chủ NHÃ PHỤNG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 24/02