Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hoàn tất sát nhập Lan Phụng – Hư Phụng

Hoàn tất sát nhập máy chủ
LAN PHỤNG – HƯ PHỤNG
Người chơi máy chủ HƯ PHỤNG đăng nhập game bằng máy chủ LAN PHỤNG
Người chơi máy chủ HƯ PHỤNG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 23/11