Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hoàn tất sát nhập Hồng Phụng – Tiểu Phụng

Hoàn tất sát nhập máy chủ
HỒNG PHỤNG – TIỂU PHỤNG
Người chơi máy chủ TIỂU PHỤNG đăng nhập game bằng máy chủ HỒNG PHỤNG
Người chơi máy chủ TIỂU PHỤNG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 29/08

Kiếm Thế