Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Hoàn tất sát nhập Hồng Phụng – Chi Phụng

18-07-18 10:00:10

Hoàn tất sát nhập máy chủ
HỒNG PHỤNG – CHI PHỤNG
Người chơi máy chủ CHI PHỤNG đăng nhập game bằng máy chủ HỒNG PHỤNG
Người chơi máy chủ CHI PHỤNG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 25/07

Kiếm Thế

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook