Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hoàn Tất Bảo Trì Nâng Cấp Ngày 11/7

Hoàn tất bảo trì nâng cấp máy chủ 1 lần nữa chúng tôi cám ơn các bạn đã tin tưởng và chờ đợi chúc các bạn 1 buổi tối vui vẻ khi tham gia Kiếm Thế hỏa Phụng
Để có thể đăng nhập trò chơi các bạn vui lòng download lại Update 8.5 tại taigame.kiemthehoaphung.com và chép đè lên thư mục Kiếm Thế hiện tại, những ai không biết hãy pm Fan Page Kiếm Thế Hỏa Phụng để được hỗ trợ
Mọi chi tiết thắc mắc pm Fan Page
Quà đền bù nhận tại Kim Quang Đỉnh Phượng Tường 220/220