Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Hệ thống Trang Bị Thú Cưỡi

20-08-20 01:33:19

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Yên Ngựa
 • Nguồn góc: Mua tại Thương Gia Trao Đổi ở thành Phượng Tường 220/220 Cửa Hàng Tử Tinh Thạch -> Trang Bị Thú Cưỡi
Kiếm Thế
Dây Cương
 • Nguồn góc: Mua tại Thương Gia Trao Đổi ở thành Phượng Tường 220/220 Cửa Hàng Tử Tinh Thạch -> Trang Bị Thú Cưỡi
Kiếm Thế
Bàn Đạp
 • Nguồn góc: Mua tại Thương Gia Trao Đổi ở thành Phượng Tường 220/220 Cửa Hàng Tử Tinh Thạch -> Trang Bị Thú Cưỡi
Kiếm Thế
Huyền Thiết Địa Dẫn
 • Nguồn góc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Ngạc Hà Khoáng Đạo tại Thất Tịch Kiếm 220/218 với các Khoáng có thể khai thác theo hướng dẫn tại bài viết này Ngạc Hà (Thiên)

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
 • Hướng dẫn Nâng Cấp: Đối thoại với NPC chọn dòng Hệ thống Thú Cưỡi -> Nâng cấp Trang Bị Thú Cưỡi sau đó bỏ Trang Bị Thú Cưỡi và 333 Huyền Thiết Địa Dẫn vào để nâng cấp
 • Quá trình Nâng Cấp: Nâng Cấp Trang Bị Thú Cưỡi lệ thành công 100%
 • Lưu ý nâng cấp quan trọng: Nâng cấp
  Yên Ngựa cần hoàn thành nhiệm vụ Ngạc Hà Khoáng Đạo – 1
  Dây Cương cần hoàn thành nhiệm vụ Ngạc Hà Khoáng Đạo – 2
  Bàn Đạp cần hoàn thành nhiệm vụ Ngạc Hà Khoáng Đạo – 3

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook