Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hệ thống Chân Hỏa

Kiếm Thế

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Chân Hỏa
  • Nguồn góc: Mua tại Cửa Hàng Tử Tinh Thạch – NPC Thương Gia Trao Đổi (Phượng Tường 220/220)
Kiếm Thế
Chân Khí Hoàn
  • Nguồn góc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và Thi Đấu Loạn Phái nhận được
Kiếm Thế
Bát Mạch Đơn
  • Nguồn góc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và Thi Đấu Loạn Phái nhận được
Kiếm Thế
Tiền Xu
  • Nguồn góc: Nhận được khi tham gia các hoạt động GAME và Nạp Thẻ
Đồng
  • Nguồn góc: Train MAP 115, Nạp Thẻ và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng nhận được

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
  • Kích hoạt Chân Hỏa: Nạp 200.000VNĐ để kích hoạt Chân Hỏa Cấp 1/li>
  • Hướng dẫn nâng Chân Hỏa: Đối thoại với NPC chọn dòng Nâng Cấp Chân Hỏa bỏ Chân Hỏa vào nhấp đồng ý để xem nguyên liệu cần bỏ thêm vào
  • Chú ý khi Nâng Cấp: Phải Nâng Cấp Chân Hỏa từ Cấp 2 3 4 … 10 không được phép nâng thẳng Cấp 10 khi nâng có tỉ lệ rớt nhưng không bị trừ Cấp .