Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Gửi Tặng Yêu Thương | Event Ingame Tháng 10/2020

20-10-20 02:48:54

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Thiệp Hoa Hồng.
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt quái tại Khu Vực Luyện Công hoặc Tần Lăng.
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Tặng cho Hoa Đồng tại Phượng Tường 220/222.
Kiếm Thế
 • Tên NPC: Hoa Đồng.
 • Tọa độ tại: Phượng Tường 220/222.
 • Chức năng:
  Chế tạo Đóa Hoa Hồng Đỏ
  Tặng thiệp Hoa Hồng.
Phần thưởng nhận được khi đạt các mốc tặng
Thiệp Hoa Hồng
 • Đang cập nhật

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook