Kiếm Thế Hỏa Phụng

Giao Hữu Liên Server – Hình Thức Tống Kim – Điêu Tượng

Ngày Thời gian Máy chủ giao hữu
15/02/2020 20h00 (T) Ảo Phụng chiến (K) Ma Phụng
16/02/2020 19h15 (T) Thanh | Ái Phụng chiến (K) Ảo Phụng
17/02/2020 19h15 (T) Thanh | Ái Phụng chiến (K) Ma Phụng

Hình thức thi đấu

 • Tống Kim Điêu Tượng: CLICK

Các mốc thời gian quan trọng

 • 12h00 tiến hành sao chép dữ liệu nhân vật sang máy chủ Đấu Trường 02
 • 18h00 mở máy chủ Đấu Trường 02
 • 19h15 mở báo danh Tống Kim Điêu Tượng
 • 19h25 bắt đầu trận đấu Tống Kim Điêu Tượng
 • 20h25 kết thúc Tống Kim Điêu Tượng

Phần thưởng cho người tham gia đầy đủ các trận

 • 2000 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn
 • 2000 Ẩm Huyết Thạch
 • 100 Trùng Sinh Đơn
 • 200 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
 • 300 Tiền Xu
 • 100 Tinh Trần Khấu
 • 50 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn (Cao)
 • 100 Sò Thần
 • 100 Mai Khôi Tửu

Lưu ý

 • Cứ một lần chiến thắng máy chủ sẽ được thêm 1 gói quà trên và thêm 100 Tiến Cấp Lệnh
 • Đối với máy chủ không giành được điểm nào thì sẽ chỉ nhận được phần thưởng tham gia trên
 • Quan Ấn Lãnh Thổ có tác dụng trong đợt giao hữu này

Đang cập nhật nội dung…..

Kiếm Thế