Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Event – Nhận Quà Miễn Phí | Mỗi Ngày, Mỗi Tuần, Mỗi Tháng

20-04-20 12:01:49

Event – Share – Nhận Quà Mỗi Tuần

  • Điều kiện nhận được: Tài khoản FaceBook phải Thích, Bình luận, Chia sẽ toàn bộ bài viết trong tuần khi chúng tôi đăng tải tại ĐÂY
  • Thời gian phát quà: 23h59 Chủ Nhật mỗi tuần chú ý thông báo FaceBook để thực hiện theo và nhận quà

Event – Like 100 – Mỗi Ngày

  • Điều kiện nhận được: Mỗi bài viết tại FanPage đăng đạt 100 LIKE toàn bộ nhân sĩ toàn máy chủ sẽ nhận được 1 Gói Quà 100 LIKE các bài viết được đăng tại ĐÂY
  • Thời gian phát quà: Phát ngay khi có bài viết đạt 100 LIKE

Event – Ngoài Lề Khác

Bộ phân hỗ trợ giải đáp thắc mắc

  • Liện hệ qua FanPage tại: ĐÂY

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook