Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Điểm Năng Động V1 | Nhận Cực Phẩm Miễn Phí

20-09-20 02:24:34

NPC Liên Quan

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Sứ Giả Sự Kiện
Độc Cô Cầu Bại

Vị trí: Phượng Tường 220/2221

Chức năng:

 • Xem TOP Năng Động
 • Cập Nhật Điểm Năng Động Cá Nhân Lên TOP
 • Nhận Thưởng Mốc Năng Động
 • Hoạt Động Nhận Điểm Năng Động

  Hoạt Động Điểm Nhận Được
  Qua 1 tầng Bạch Hổ Đường 1
  Hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu 1
  Tham gia nhận thưởng Tống Kim 2
  Hoàn thành nhiệm vụ Bí Cảnh 5
  Hoàn thành nhiệm vụ Thương Hội 50
  Vượt ải thành công Vạn Hoa Cốc 1
  Vượt ải thành công Thiên Quỳnh Cung 1
  Vượt ải thành công Đại Mạc Cổ Thành 1
  Vượt ải thành công Đào Chu Công Mộ 1
  Vượt ải thành công Bách Niên Thiên Lao 1
  Tham gia 5 phút Lửa Trại Vui Vẻ 1
  Tham gia 5 phút Lễ Hội Tri Ân 2
  Tham gia Loạn Chiến Môn Phái 5
  Sử dụng một túi quà Hậu Sơn-Bách Man-Hải Lăng 5
  Sử dụng Rương Hành Trình Bất Tận 50
  Vượt ải thành công Thần Trùng Trấn 30
  Vượt ải thành công Thời Quang Điện 20
  Sử dụng Rương Tiêu Dao 99
  Tham gia Loạn Chiến Môn Phái 5
  Qua ải Tiêu Dao Cốc 1
  Hoàn thành nhiệm vụ Truy Nã Hải Tặc 1

  Phần Thưởng Mốc Năng Động

  Mốc Phần thưởng
  400
  • Mặt Nạ Nhật Nguyệt Cấp 5
  444
  • 24 Kỹ Năng – Bí Truyền Hệ Phái | Cấp 1
  800
  • Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên Kiểu Hình Cấp 15
  1200
  • Pháp Bảo Nhật Nguyệt Hồn Cấp 2
  1600
  • Thiên Địa Chi Nhẫn (Trang Bị Đồng Hành 7)
  2000
  • Thiên Địa Chiến Y (Trang Bị Đồng Hành 7)
  2400
  • Thiên Địa Chi Giới (Trang Bị Đồng Hành 7)
  2800
  • Thiên Địa Hộ Uyển (Trang Bị Đồng Hành 7)
  3200
  • Thiên Địa Hộ Thân Phù (Trang Bị Đồng Hành 7)
  3600
  • Huy Chương Ma Linh
  4000
  • Vô Nguyên Hộ Thể (1)
  4400
  • Kỹ Năng Chân Hỏa, Hộ Pháp, Tín Vật, Văn Sức toàn bộ nâng đến Cấp 5. Điều kiện nhận nhân vật đã kích hoạt tất cả kỹ năng trên
  4800
  • Vô Nguyên Hộ Thể (2)
  5300
  • Vô Cực Chi Nhẫn (Trang Bị Đồng Hành 8)
  5800
  • Vô Cực Chiến Y (Trang Bị Đồng Hành 8)
  6300
  • Vô Cực Chi Giới (Trang Bị Đồng Hành 8)
  6800
  • Vô Cực Hộ Uyển (Trang Bị Đồng Hành 8)
  7300
  • Vô Cực Hộ Thần Phù (Trang Bị Đồng Hành 8)
  7800
  • Kỹ Năng Chân Hỏa, Hộ Pháp, Tín Vật, Văn Sức toàn bộ nâng đến Cấp 6, Huy Chương 4. Điều kiện nhận nhân vật đã kích hoạt tất cả kỹ năng trên
  8300
  • Kỹ Năng Chân Hỏa, Hộ Pháp, Tín Vật, Văn Sức toàn bộ nâng đến Cấp 7, Huy Chương 5. Điều kiện nhận nhân vật đã kích hoạt tất cả kỹ năng trên
  8800
  • Kỹ Năng Chân Hỏa, Hộ Pháp, Tín Vật, Văn Sức toàn bộ nâng đến Cấp 8, Huy Chương 6. Điều kiện nhận nhân vật đã kích hoạt tất cả kỹ năng trên
  9300
  • Kỹ Năng Chân Hỏa, Hộ Pháp, Tín Vật, Văn Sức toàn bộ nâng đến Cấp 9, Huy Chương 7. Điều kiện nhận nhân vật đã kích hoạt tất cả kỹ năng trên
  10000
  • Kỹ Năng Chân Hỏa, Hộ Pháp, Tín Vật, Văn Sức toàn bộ nâng đến Cấp 10, Huy Chương 8. Điều kiện nhận nhân vật đã kích hoạt tất cả kỹ năng trên
  11000
  • Huy Chương 9
  12000
  • Kỹ Năng Thú Cưng – Nhuận Vật Vô Thanh
  13000
  • Kỹ Năng Thú Cưng – Xuân Phong Tự Tiễn
  14000
  • Kích hoạt Văn Sức Mộc Toại
  16000
  • Kích hoạt Tín Vật Liệt Diệm
  18000
  • Kích hoạt Chân Hỏa Mộc Toái
  20000
  • Kích hoạt Hộ Pháp Mộc Toái
  Đặc Biệt 20000
  • Vô Nguyên 3
  • Luân Hồi Ma Tôn 12

  Hỗ Trợ
  Người Chơi

  Hành Trình
  FaceBook