Kiếm Thế Hỏa Phụng

Đua TOP Chocolate: Đột phá về sự kiện phiên bản Tháng 2

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Sứ Giả Valentine

Vị trí: Phượng Tường 223/218

Chức năng: Nộp Chocolate – Xem TOP Tích Lũy Chocolate

Kiếm Thế

Chocolate

Chức năng: Dùng để Nộp tích lũy điểm Đua TOP Chocolate tại NPC Sứ Giả Valentine tại Phượng Tường 223/218

Nguồn góc: Có tỷ lệ nhận được khi tiêu diệt NPC tại MAP Khu vực luyện công 115, MAP Tần Lăng 1 2 3 4, Qua tầng Bạch Hổ Đường, Vượt ải thành công Tiêu Dao Cốc, Tham gia Loạn Chiến Môn Phái, Hoàn thành nhiệm vụ Bí Cảnh mỗi ngày.

Phần thưởng Đua TOP Chocolate Liên Server

Xếp hạng Phần thưởng
TOP 1
 • 1 Rương Vũ Khí Thần Binh Phồn Hoa (Khóa)
 • 2 Trang Bị Đồng Hành 8 Ngẫu Nhiên (Không khóa)
 • 5555 Tiến Cấp Lệnh (Không khóa)
 • 99999 Tiền Xu (Khóa)
 • 99999 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn (Không khóa)
 • 99999 Ẩm Huyết Thạch (Không khóa)
 • 9999 Mai Khôi Tửu (Không khóa)
 • 9999 Nguyên Linh (Không khóa)
 • 99999 Sao Vàng,Bạc,Đồng (Không khóa)
 • 11111 Tinh Trần Khấu (Không khóa)
TOP 2
 • 1 Trang Bị Đồng Hành 8 Ngẫu Nhiên (Không khóa)
 • 4444 Tiến Cấp Lệnh (Không khóa)
 • 77777 Tiền Xu (Khóa)
 • 77777 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn (Không khóa)
 • 77777 Ẩm Huyết Thạch (Không khóa)
 • 7777 Mai Khôi Tửu (Không khóa)
 • 7777 Nguyên Linh (Không khóa)
 • 77777 Sao Vàng,Bạc,Đồng (Không khóa)
 • 9999 Tinh Trần Khấu (Không khóa)
TOP 3
 • 1 Trang Bị Đồng Hành 8 Ngẫu Nhiên (Không khóa)
 • 3333 Tiến Cấp Lệnh (Không khóa)
 • 55555 Tiền Xu (Khóa)
 • 55555 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn (Không khóa)
 • 55555 Ẩm Huyết Thạch (Không khóa)
 • 5555 Mai Khôi Tửu (Không khóa)
 • 5555 Nguyên Linh (Không khóa)
 • 55555 Sao Vàng,Bạc,Đồng (Không khóa)
 • 7777 Tinh Trần Khấu (Không khóa)
TOP 4-10
 • 2222 Tiến Cấp Lệnh (Không khóa)
 • 33333 Tiền Xu (Khóa)
 • 33333 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn (Không khóa)
 • 33333 Ẩm Huyết Thạch (Không khóa)
 • 3333 Mai Khôi Tửu (Không khóa)
 • 3333 Nguyên Linh (Không khóa)
 • 33333 Sao Vàng,Bạc,Đồng (Không khóa)
 • 5555 Tinh Trần Khấu (Không khóa)

Phần thưởng mốc Chocolate khi đạt đủ số lượng

Mốc Phần thưởng
1111
 • 111 Tiến Cấp Lệnh
 • 1111 Tinh Trần Khấu
 • 1111 Nguyên Linh
 • 1111 Mai Khôi Tửu
 • 11111 Sao Đồng,Bạc,Vàng
 • 1111 Tiền Xu
 • 111 Trùng Sinh Đơn
 • 111 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
2222
 • 111 Tiến Cấp Lệnh
 • 1111 Tinh Trần Khấu
 • 1111 Nguyên Linh
 • 1111 Mai Khôi Tửu
 • 11111 Sao Đồng,Bạc,Vàng
 • 1111 Tiền Xu
 • 111 Trùng Sinh Đơn
 • 111 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
3333
 • 111 Tiến Cấp Lệnh
 • 1111 Tinh Trần Khấu
 • 1111 Nguyên Linh
 • 1111 Mai Khôi Tửu
 • 11111 Sao Đồng,Bạc,Vàng
 • 1111 Tiền Xu
 • 111 Trùng Sinh Đơn
 • 111 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
4444
 • 222 Tiến Cấp Lệnh
 • 1111 Tinh Trần Khấu
 • 1111 Nguyên Linh
 • 1111 Mai Khôi Tửu
 • 11111 Sao Đồng,Bạc,Vàng
 • 1111 Tiền Xu
 • 111 Trùng Sinh Đơn
 • 111 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
5555
 • 222 Tiến Cấp Lệnh
 • 1111 Tinh Trần Khấu
 • 1111 Nguyên Linh
 • 1111 Mai Khôi Tửu
 • 11111 Sao Đồng,Bạc,Vàng
 • 1111 Tiền Xu
 • 111 Trùng Sinh Đơn
 • 111 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
6666
 • 222 Tiến Cấp Lệnh
 • 1111 Tinh Trần Khấu
 • 1111 Nguyên Linh
 • 1111 Mai Khôi Tửu
 • 11111 Sao Đồng,Bạc,Vàng
 • 1111 Tiền Xu
 • 111 Trùng Sinh Đơn
 • 111 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
7777
 • 333 Tiến Cấp Lệnh
 • 1111 Tinh Trần Khấu
 • 1111 Nguyên Linh
 • 1111 Mai Khôi Tửu
 • 11111 Sao Đồng,Bạc,Vàng
 • 1111 Tiền Xu
 • 111 Trùng Sinh Đơn
 • 111 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
8888
 • 333 Tiến Cấp Lệnh
 • 1111 Tinh Trần Khấu
 • 1111 Nguyên Linh
 • 1111 Mai Khôi Tửu
 • 11111 Sao Đồng,Bạc,Vàng
 • 1111 Tiền Xu
 • 111 Trùng Sinh Đơn
 • 111 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
9999
 • 333 Tiến Cấp Lệnh
 • 2222 Tinh Trần Khấu
 • 2222 Nguyên Linh
 • 2222 Mai Khôi Tửu
 • 22222 Sao Đồng,Bạc,Vàng
 • 2222 Tiền Xu
 • 222 Trùng Sinh Đơn
 • 222 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)

Lưu ý

 • Đua TOP Chocolate là tính Liên Server không tính riêng tại máy chủ
 • Phần thưởng Mốc là tính theo nhân vật cứ đủ số lượng Chocolate yêu cầu là được nhận quà
 • Phần thưởng mốc dự kiến cực HOT lên đến 20.000 Tiền Xu, 3000 đến 5000 Trùng Sinh Đơn và nhiều phần thưởng khác
 • Phần thưởng Liên Server là những trang bị đặc thù cực HOT
 • Thời gian đua TOP Đến hết ngày 29/02
 • Phần thưởng sẽ cập nhật vào ngày 28/02
 • Vật phẩm Chocolate sẽ có thêm nguồn ra mới từ các hoạt động Ingame khác bắt đầu từ 23/02 cụ thể sẽ có cập nhật tại bài viết này
 • Đây là lần thử nghiệm thay đổi đầu tiên trong năm 2020 thay vì hoạt động nhiều sự kiện chúng tôi sẽ quy chế thành 1 sự kiện vừa có quà nhiều vừa có tính cạnh tranh đua TOP