Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Điều chỉnh Kỹ Năng Môn Phái ngày 07/08/2020

20-08-20 06:59:35

Phái Điều chỉnh
Phi Tự Phiêu Hoa
Kiếm Thúy
 • Giảm thời gian làm chậm và bất động
Càn Thiên Chỉ Pháp
Chỉ Đoàn
 • Tăng thời gian làm chậm
Đạp Tuyết Vô Ngấn
Chỉ Đoàn
 • Tăng tỷ lệ gây làm chậm và bỏ qua né tránh đối thủ
Thí Nguyên Quyết
Chỉ Đoàn
 • Tăng thời gian duy trí miễn dịch sát thương ngũ hành
Chỉ Đoàn Hỏa Phụng
Chỉ Đoàn
 • Tăng thời gian gây làm chậm
Đoàn Thị Chỉ Pháp
Chỉ Đoàn
 • Tăng tỷ lệ đánh trúng
Băng Kiếp Chỉ
Chỉ Đoàn
 • Tăng xác xuất gây thọ thương
Khí Đoàn – Hỏa Phụng
Khí Đoàn
 • Tăng lực tấn công và thời gian làm chậm
Thiên Long Thần Công
Khí Đoàn
 • Tăng xác xuất bỏng và thời gian làm chậm
Luyện Khí Hoàn Thuần
Khí Đoàn
 • Tăng né tránh và lần cộng dồn
Tang Hồn Đinh
Tụ Tiễn
 • Tăng chí mạng
Tụ Tiễn – Hỏa Phụng
Tụ Tiễn – Hỏa Phụng
 • Tăng xác xuất và thời gian gây trạng thái thọ thương, suy yếu
Hãm Tĩnh – Hỏa Phụng
Hãm Tĩnh
 • Tăng cự ly thi triển 640
Đường Môn Hãm Tĩnh
Hãm Tĩnh
 • Tăng chí mạng và tỷ lệ đánh trúng
Côn Lôn Đao Pháp
Đao Côn
 • Tăng chí mạng và tỷ lệ đánh trúng
Côn Lôn Kiếm Pháp
Kiếm Côn
 • Tăng chí mạng
Kiếm Côn – Hỏa Phụng
Kiếm Côn
 • Tăng xác xuất gây choáng
Ngự Phong Thuật
Kiếm Côn
 • Tăng xác xuất tạo ra phù không và giảm kháng tất cả
Cuồng Lôi Chấn Địa
Kiếm Côn
 • Tăng xác xuất gây choáng
Ma Âm Phệ Phách
Chiến Nhẫn
 • Tăng cự ly thi triển và xác xuất hỗn loạn
Thiên Nhẫn Mâu Pháp
Chiến Nhẫn
 • Tăng chí mạng và tỷ lệ đánh trúng
Huyển Ảnh Truy Hồn Thương
Chiến Nhẫn
 • Tăng xác xuất bị giật lại
Ma Viêm Tại Thiên
Chiến Nhẫn
 • Tăng thời gian gây bỏng
Bi Tô Thanh Phong
Chiến Nhẫn
 • Tăng thời gian gây giảm né tránh, tỷ lệ đánh trúng, bị thương
Vân Long Tam Hiện
Chiến Nhẫn
 • Tăng tỷ lệ đánh trúng
Chưởng Nga – Hỏa Phụng
Chưởng Nga
 • Tăng lực tấn công và thời gian làm chậm
Nga My Chưởng Pháp
Chưởng Nga
 • Tăng chí mạng
Kim Đỉnh Miên Chưởng
Chưởng Nga
 • Tăng tỷ lệ ra thức con
Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
Kiếm Võ
 • Tăng lực tấn công
Kiếm Võ – Hỏa Phụng
Kiếm Võ
 • Tăng lực tấn công và xác xuất gây choáng
Thất Tinh Quyêt1
Kiếm Võ
 • Tăng tỷ lệ đánh trúng và né tránh
Tử Tiêu Hoành Vân
Kiếm Võ
 • Tăng tỷ lệ giảm thời gian ngũ hành và tốc độ di chuyển

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook