Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Điểm Năng Động V2 | Nhận Đặc Thù Trang Bị Miễn Phí

20-09-20 10:01:00

NPC Liên Quan

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Sứ Giả Sự Kiện
Độc Cô Cầu Bại

Vị trí: Phượng Tường 220/221

Chức năng:

 • Nhận Thưởng Mốc Năng Động (Yêu cầu Điểm Mốc Năng Động V1 9999 mới có thể vào giao diện nhận)
 • Hoạt Động Nhận Điểm Năng Động

  Hoạt Động Điểm Nhận Được
  Qua 1 tầng Bạch Hổ Đường 1
  Hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu 2
  Tham gia nhận thưởng Tống Kim 2
  Hoàn thành nhiệm vụ Bí Cảnh 3
  Sử dụng 1 Hộp Quà Bách Man – Hậu Sơn – Hải Lăng 1
  Sử dụng 1 Hộp Quà Hành Trình Bất Tận 10
  Vượt ải thành công Vạn Hoa Cốc 1
  Vượt ải thành công Thiên Quỳnh Cung 1
  Vượt ải thành công Đại Mạc Cổ Thành 1
  Vượt ải thành công Đào Chu Công Mộ 1
  Vượt ải thành công Bách Niên Thiên Lao 1
  Tham gia 5 phút Lửa Trại Vui Vẻ 1
  Tham gia 5 phút Lễ Hội Tri Ân 1
  Tham gia Loạn Chiến Môn Phái 3

  Phần Thưởng Mốc Năng Động

  Mốc Phần thưởng
  666 Chọn 1 trong 3 phần thưởng dưới đây:

  • Vô Minh Hộ Thần Phù
  • 666 Chung Phồn Hoa
  • 666 Chung Vô Thần
  1222 Chọn 1 trong 3 phần thưởng dưới đây:

  • Vô Minh Hộ Uyển
  • 666 Chung Phồn Hoa
  • 666 Chung Vô Thần
  1888 Chọn 1 trong 3 phần thưởng dưới đây:

  • Vô Minh Chiến Y
  • 666 Chung Phồn Hoa
  • 666 Chung Vô Thần

  Lưu ý

  • Theo dõi bài viết liên tục để không bỏ lỡ thông tin quan trọng

  Hỗ Trợ
  Người Chơi

  Hành Trình
  FaceBook