Kiếm Thế Hỏa Phụng

Công Thành Không Giới Hạn | 11,12,13/01/2020

Thời gian và hình thức thi đấu

 • Chú ý phe tham gia như sau:
  Trận 11/01: THANH chiến ẢO chiến MA
  Trận 12/01: THANH chiến ẢO chiến MA
  Trận 13/01: THANH chiến ẢO chiến MA
 • Các mốc thời gian chính:
  12h00 tiến hành sao chép dữ liệu sang Đấu Trường 03
  18h00 mở máy chủ Đấu Trường 03
  19h00 cho phép báo danh
  20h00 bắt đầu trận
  20h55 kết thúc trận
 • Quan Ấn Lãnh Thổ và Ấn Tín có tác dụng trong đợt giao tranh này
 • Phần thưởng là cực nhiều vật phẩm Đặc Thù bao gồm cả Cơ Linh và những đặc thù mới và 3333 Minh Chủ Lệnh, 11 Diệm Hoả khi chiến thắng 2 trận
 • Vào nhầm Phe mà cố tình vẫn đánh trận cấm thi đấu mãi mãi
 • Gian lận trong thi đấu cấm thi đấu mãi mãi
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Luật chơi do BTC đặt ra BTC là quyết định cuối cùng, trước khi tham gia hãy cân nhắc nếu chấp nhận luật chơi hãy login GAME hoặc ngược lại.
 • Phát ngôn xúc phạm BTC disconnect không cần phải lý do.