Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Công Thành Ghi Danh | 23,24,25/04 | Tham gia nhận Đặc Thù Thần Võ

21-04-21 02:43:08

Thời gian và hình thức thi đấu

 • Chú ý phe tham gia như sau:
  Trận 23/04: THANH chiến ẢO chiến MA chiến HẮC TÂN THẦN LONG
  Trận 24/04: THANH chiến ẢO chiến MA chiến HẮC TÂN THẦN LONG
  Trận 25/04: THANH chiến ẢO chiến MA chiến HẮC TÂN THẦN LONG
 • Các mốc thời gian chính:
  12h00 tiến hành sao chép dữ liệu sang Đấu Trường 03
  18h00 mở máy chủ Đấu Trường 03
  19h00 cho phép báo danh
  20h00 bắt đầu trận
  20h55 kết thúc trận
 • Quan Ấn Lãnh Thổ và Ấn Tín có tác dụng trong đợt giao tranh này
 • Phần thưởng bí mật
 • Vào nhầm Phe mà cố tình vẫn đánh trận cấm thi đấu mãi mãi
 • Gian lận trong thi đấu cấm thi đấu mãi mãi
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Luật chơi do BTC đặt ra BTC là quyết định cuối cùng, trước khi tham gia hãy cân nhắc nếu chấp nhận luật chơi hãy login GAME hoặc ngược lại.
 • Giải đấu không giới hạn Vô Nguyên, máy chủ mới tại giải đấu này chúng tôi sẽ có hỗ trợ 1 lượng dame nhất định trong trận
 • Giải đấu không giới hạn Vô Nguyên, máy chủ mới tại giải đấu này chúng tôi sẽ có hỗ trợ 1 lượng dame nhất định trong trận
 • Mọi hình thức giao tranh đôi khi cũng có xảy ra lỗi nên nếu có trường hợp lỗi xảy ra chúng tôi sẽ ngưng trận ngay. Nếu ngày đấu có vấn đề xảy ra sẽ dời ngày sang ngày khác
 • Phát ngôn xúc phạm BTC disconnect không cần phải lý do.Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook