Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Công Thành Chiến Liên Server | Không Giới Hạn

20-07-20 04:28:22

Ngày đánh Thời gian đánh Máy chủ giao hữu
27/07/2020 19h50
28/07/2020 19h50

Tham gia Bang Hội để nhận tư cách vào Công Thành

 • Mỗi máy chủ sẽ đại diện ra 1 nhân vật lập Bang Hội tất cả thành viên phải tham gia Bang Hội mới có tư cách tham gia Công Thành Chiến

Hình thức thi đấu

 • Công Thành Chiến Tối Ưu: Hướng dẫn đang cập nhật sẽ có trước 23h59 23/07/2020

Các mốc thời gian quan trọng

 • 12h00 27/07 tiến hành mở máy chủ Đấu Trường 01
 • 12h00 28/07 tiến hành mở máy chủ Đấu Trường 01
 • 19h50 mở báo danh Công Thành Chiến (tại thành Lâm An tọa độ 180/243 NPC Tướng Viễn Chinh Thiết Phù Thành)
 • 20h00 bắt đầu trận đấu
 • 20h45 kết thúc trận đấu

Lưu ý

 • Chỉ có 2 gói quà là quà chiến thắng và Quà Tham Gia
 • Quà Tham Gia phải tham gia đủ 2 trận mới được nhận
 • Quan Ấn Lãnh Thổ và Ấn Tín có tác dụng trong giao tranh lần này
 • Quà Chiến Thắng giành cho máy chủ chiến thắng liên tiếp 2 lần nếu xảy ra trường hợp có 2 máy chủ chiến thắng 1 lần sẽ chia đôi quà cho 2 máy chủ nhưng sẽ không có phần quà Băng Long và Hỏa Ngục. Phần quà tiến cấp Băng Long – Hỏa Ngục chỉ nhận được nếu máy chủ chiến thắng 2 lần
 • Lưu ý quà chiến thắng là duy nhất 1 gói quà phát cho người đại diện tái máy chủ và tự chia nhau lại cho các thành viên
 • Toàn bộ phần thưởng đều không khóa
 • Tiến cấp Băng Long – Hỏa Ngục chỉ được trong 1 nhân vật không được phép chia đôi mỗi nhân vật 1 con
 • Trong quá trình diễn ra quyết định BTC là quyết định cuối cùng, nếu có xảy ra sự cố mạng khi đang thi đấu sẽ tạm dừng toàn bộ trận đấu
 • Nếu đọc không hiểu vui lòng nhắn tin đến chúng tôi
 • Đây là hình thức mới nếu có lỗi sẽ tạm dừng trận đấu và bảo toàn số điểm hiện tại
 • Bài viết sẽ cập nhật nội dung liên tục cho tới khi thi đấu nhân sĩ vui lòng theo dõi liên tục

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook