Kiếm Thế Hỏa Phụng

Chúc Phúc Năm Mới | Chuỗi Event Tân Xuân 2021

Thông tin hoạt động

 • Thời gian: Từ 00h30 ngày 12/02 23h59 ngày 28/02/2021.
 • NPC & vật phẩm liên quan:
Hình ảnh Nội dung
Kiếm Thế
Mai Vàng
  • Vị trí: Thành Phượng Tường.
  • Chức năng: Chúc Phúc Đầu Năm.
  • Giới hạn: Mỗi nhân vật 1 ngày chỉ được Chúc Phúc 6 lần, mỗi lần cần 60 phút để Chúc Phúc lần tiếp theo
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 23h59 ngày 28/02/2021.
Kiếm Thế
Kẹo Hoa Mai
  • Nguồn góc: Nhận từ Mai Vàng khi Chúc Phúc
  • Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng 300 Kẹo Hoa Mai
 • Lưu ý: Vật phẩm tồn tại đến 23h59 ngày 28/02/2021.

Phần thưởng Chúc Phúc Đầu Năm

Kẹo Hoa Mai
Cách thức nhận thưởng Vật phẩm

Nhân vật sử dụng Kẹo Hoa Mai sẽ nhận được vật phẩm bên.

02 Điểm Minh Phụng
09 Hồng Phước Bảo