Kiếm Thế Hỏa Phụng

Chúc Phúc Cuối Năm | Chuỗi Event Giáng Sinh Tháng 12

Thời gian Chúc Phúc

 • Hoạt động Chúc Phúc diễn ra từ 00h00 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 31/12/2020.

NPC liên quan & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Tiêu Dao Lệnh

 • Chức năng: Vật phẩm dùng để Chúc Phúc Cuối Năm.
 • Nguồn góc: nhận được khi tiêu diệt NPC trong hoạt động Tiêu Dao Cốc.

Kiếm Thế

Cây Chúc Phúc

 • Vị trí: Lâm An (183/235).
 • Chức năng: Chúc Phúc.

Phần thưởng Chúc Phúc

Chúc Phúc
Cách thức nhận thưởng Vật phẩm

Nhân vật Chúc Phúc sẽ nhận được vật phẩm bên.

22 Chung Vô Thần
11 Chung Phồn Hoa
22 Ma Khí Đỉnh
11 Dẫn Khí Đỉnh
2 Thanh Long Quyển
2 Hỗn Độn Thạch
66 Tiền Xu
22 Trùng Sinh Đơn
22 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
1111 Hồn Châu
1111 Vũ Hoa Thạch
Chúc Phúc đạt 100 lần
Cách thức nhận thưởng Vật phẩm

Toàn máy chủ đạt số lần Chúc Phúc đủ 100 lần nhận được vật phẩm bên.

88 Chung Vô Thần
44 Chung Phồn Hoa
88 Ma Khí Đỉnh
44 Dẫn Khí Đỉnh
9 Thanh Long Quyển
9 Hỗn Độn Thạch

Lưu ý

 • Chúc Phúc vào 2 mốc giờ sau đây 15h00 đến 18h00 và 20h00 đến 23h00 mỗi ngày.
 • Nhân vật phải có Gia Tộc – Bang Hội mới có thể Chúc Phúc.
 • Chúc Phúc mỗi lần tiêu hao 100 Tiêu Dao Lệnh.
 • Mốc quà Chúc Phúc 100 lần mỗi mốc giờ tính riêng không tính chung. Khi qua ngày số lần Chúc Phúc toàn bộ máy chủ sẽ về 0.
 • Nhân vật chỉ có thể Chúc Phúc 3 lần/Ngày.
 • Mốc 100 lần Chúc Phúc mỗi mốc giờ Nhân vật chỉ có thể nhận duy nhất một lần mỗi mốc giờ