Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Chiến Báo – Loạn Chiến – Liên Server – HOT

20-01-20 05:27:22

Máy chủ thi đấu: Hỏa Phụng, Hồng Phụng, Phiến Phụng , Uy Phụng, Ái Phụng, Ảo Phụng, Ma Phung

Hình thức thi đấu: Loạn Chiến Môn Phái hỗn chiến toàn bộ máy chủ

Thời gian thi đấu: 19h30 ngày 17,18,19/01/2020

Quy tắc thi đấu: nếu đánh 2 ngày có cùng một người chiến thắng 2 lần sẽ không đánh tiếp trận 3 và dừng thi đấu trao thưởng, nếu có trường họp thứ 3 cả 3 người chiến thắng mỗi người 1 lần chúng tôi sẽ có thông báo tiếp theo

Giải đấu diễn ra: 2 tháng 1 lần trong năm

Cụ thể thời gian thi đấu ngày 17,18,19/01/2020 như sau:
12h00 ngày thi đấu tiến hành sao chép dữ liệu nhân vật sang Đấu Trường 02
15h00 tiến hành mở Đấu Trường 02
19h30 mở báo danh Loạn Chiến – Liên Server (NPC báo danh Chưởng Môn Phái)
20h00 bắt đầu chiến đấu
21h30 kết thúc thi đấu

Cụ thể phần thưởng như sau:
Quà dành cho người chiến thắng 2 lượt trận dành Quán Quân
1 SET Trang bị Đồng Hành – Vô Thần (HSD 2 Tháng – Không khóa)
1 Trang bị Đồng Hành – Vô Thần (Vĩnh viễn – Không khóa)
Nếu nhân vật có thú cưỡi S Băng Cơ, Hỏa Ngục – S sẽ được thăng lên bậc V
50.000 Tiền xu (Không khóa)
5.000 Trùng Sinh Đơn (Không khóa)
5.000 Kinh Nghiệm Đơn (Đại) (Không khóa)
5.000 Tinh Trần Khấu (Không khóa)
5.000 Nguyên Linh (Không khóa)
20.000 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn (Không khóa)
20.000 Ẩm Huyết Thạch (Không khóa)

Quà dành cho người vào chung kết 2 lần
1 SET Trang bị Đồng Hành – Vô Thần (HSD 1 Tháng – Không khóa)
20.000 Tiền xu (Không khóa)
3.000 Trùng Sinh Đơn (Không khóa)
3.000 Kinh Nghiệm Đơn (Đại) (Không khóa)
3.000 Tinh Trần Khấu (Không khóa)
3.000 Nguyên Linh (Không khóa)
10.000 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn (Không khóa)
10.000 Ẩm Huyết Thạch (Không khóa)

Quà dành cho người tham gia đầy đủ các lượt trận thông báo
3.000 Tiền xu (Khóa)
300 Trùng Sinh Đơn (Khóa)
300 Kinh Nghiệm Đơn (Đại) (Khóa)
600 Tinh Trần Khấu (Khóa)
5000 Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn (Khóa)
5000 Ẩm Huyết Thạch (Khóa)

Đối với quà dành cho người tham gia chỉ cần nhân sĩ tham gia đầy đủ sẽ nhận được, riêng với quà vào vòng trong chỉ được nhận duy nhất 1 gói Quà Cao Nhất, ví dụ nhận quà chiến thắng 2 lượt trận dành Quán Quân thì không được nhận quà vào chung kết.

Lưu ý:
Vật phẩm Tu Luyện Châu trong quá trinh tham gia sẽ không thể sử dụng
Ấn Lãnh Thổ sẽ không có tác dụng Hóa Giải trong thi đấu

Quà là do BTC quyết định cuối cùng mong các bạn tuân thủ luật phía trên

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook