Kiếm Thế Hỏa Phụng

Thông tin chi tiết vật phẩm | Tiến Cấp Lệnh

Chi tiết vật phẩm

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tiến Cấp Lệnh
 • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn. Tuy nhiên một số nhiệm vụ cày riêng biệt mỗi nhân vật sẽ mang tính chất khóa
 • Nguồn góc: Nhận được khi
 • 🔥Qua Tầng Bạch Hổ Đường
  🔥Đạt 20.000 Tích Lũy Tống Kim
  🔥Vượt ải thành công Tiêu Dao Cốc
  🔥Vượt ải thành công Ngục Cảnh (chi tiết xem tại ĐÂY)
  NPC thông hành Ngục Cảnh thay đổi qua tọa độ Phượng Tường 223/218
  🔥Mở Báu Vật Bích Lưu (chi tiết xem tại ĐÂY)

 • Chức năng sử dụng để Tiến Cấp:
 • 🔥Thú Cưỡi (Ngựa)
  🔥Mặt Nạ
  🔥Pháp Bảo
  🔥Trang Bị Đồng Hành
  🔥Thần Binh – Ma Binh
  🔥Ma Kinh
  🔥Ma Ấn

Chú ý

 • Tại các nguốn sinh ra Tiến Cấp Lệnh trên là đều có tỷ lệ nhận được
 • Tất cả đều có tỷ lệ nhận được và con số nhận được là ngẫu nhiên
 • Trong một số hoạt động nhất định con số nhận được sẽ nhận được cực nhiều tuy nhiên vật phẩm sẽ bị Khóa