Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Cập nhật phiên bản Tháng 3 – Lần 1 | (Nhấp xem chi tiết)

20-03-20 12:58:12

Nội dung cập nhật

  • Phồn Hoa Đế: chi tiết xem TẠI ĐÂY
  • Huy Chương Tri Bạch: chi tiết như nâng Huy Chương Ma Linh xem TẠI ĐÂY
  • Event Đua TOP Hoa Hồng: chi tiết xem TẠI ĐÂY
  • Mở Thử Nghiệm Thời Quang Điện: chi tiết xem TẠI ĐÂY
  • Tăng thưởng Hoạt Động GAME: chi tiết xem TẠI ĐÂY
  • Tiến cấp Ngoại Trang Vong Ưu: Chi tiết tại NPC Thất Tịch Kiếm ở thành Phượng Tường 220/218
  • Điều chỉnh BOSS TẦN THỦY HOÀNG: Thông số NPC HP và DAMEG cực mạnh đồng thời có rơi nguyên liệu Đặc Thù Ma Khí Đỉnh dùng nhiều trong việc tiến cấp Ma Binh

Chú ý

  • Chúng tôi đã tiến hành cập nhật lại toàn bộ thông số BOSS HP, DAMEG cực mạnh để xứng tầm với chữ BOSS, BOSS là toàn bộ thành viên máy chủ tham gia đánh chứ không phải BOSS là để một nhân vật SOLO 1-1 và BOSS chết trong 1 phút

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook