Kiếm Thế Hỏa Phụng

Bản cập nhật Tháng 06/2020 | Những thay đổi cực HOT

Cập nhật Lần 1 | 13/06

 • Mở tính năng Kế Thừa: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Mở các Gói Quà Quân Doanh: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Mở rộng Event Tinh Nguyệt Dương: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Tinh Nguyệt Dương: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Mở rộng sử dụng Bảo Rương Canh Tý: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Mở dòng Ghép Bạc Bang Hội (Đại): chi tiết xem tại Túi Tân Thủ
 • Mở Huy Chương Diệm Sâm: nhân sĩ đã có thể nâng cấp
 • Điều chỉnh kỹ năng phái Đao Độc: giảm độc sát kỹ năng 2x và 13x
 • Mở gửi và rút: Ẩm Huyết Thạch, Thần Binh Vô Cực Thiên – Dẫn, Tinh Trần Khấu, Mai Khôi Tửu, Nguyên Linh chi tiết xem tại Túi Tân Thủ
 • Điều chỉnh BOSS Ma Long: bỏ khung giờ xuất hiện lúc 09h00 tức chỉ còn duy nhất khung giờ 17h00 và điều chỉnh sức mạnh, vật phẩm rơi ra tương như BOSS Thiên Long
 • Điều chỉnh BOSS Lục Chỉ Cầm Ma: bỏ khung giờ xuất hiện lúc 19h00 tức chỉ còn duy nhất khung giờ 11h00 và điều chỉnh sức mạnh, vật phẩm rơi ra tương như BOSS Thiên Long
 • Mở Cửa Hàng Điểm Tịch Cực chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Tăng thời gian tồn tại BOSS Thiên Long, Ma Long, Phồn Hoa Đế, Tử Xà, Khổng Tước Hà tăng lên 3 tiếng sẽ biến mất kể từ khi xuất hiện
 • Kết thúc các Event Ingame: Tương Phùng, Bánh Kem Sinh Nhật, Chiến Công Lệnh Kỳ

Cập nhật Lần 2 | 16/06

 • Điều chỉnh mới Mật Thất Du Long: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Điều chỉnh mới Bách Bảo Rương: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Mở cấp Liệt Diệm Đao – Vô Cực: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Mở cấp Tử Lân Nhẫn – Vô Cực: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Mở tiến cấp Ngoại Trang Thanh Lưu: nâng cấp tại NPC Thất Tịch Kiếm tọa độ 220/220 ở Phượng Tường Phủ

Cập nhật Lần 3 | 20/06

 • Cửa Hàng Điểm Luyện Công: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Event Chào Hè Sôi Động: chi tiết xem TẠI ĐÂY
 • Du Long Các: đã khắc phục lỗi rs qua ngày số lần đi và thêm vật phẩm Tiến Cấp Lệnh
 • Các Gói Quà 20/06: phát ra tại NPC Kim Quang Đỉnh tại thành thị Phượng Tường 220/220

Chú ý

 • DOWNLOAD Patch FULL KiemTheHoaPhung_V199 và Update_005_2006 để trải nghiệm tốt nhật phiên bản mới
 • Nếu có sai sót trong quá trình cập nhật mong quý nhân sĩ thông cảm